Frå og med 2012 er jakttida på hjort utvida.

 

Leif Trygve Varanes har gjeve valda beskjed om endringane som vart gjortNordnorge_2007_143-001 i vinter.

No må børsa vera pussa og ladd 1. september! Siste jaktdag er 23. desember.

 

Åkra hjortevald går inn i sin andre treårperiode. Kvotane vil truleg bli like det

dei var i første treårsperioden.

BR

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           Denne er det ikkje fellingsløyve på.