www.kvinnherad.kommune.no  kan de finna ei samla oversikt over alle forslag som har kome inn til kommunen. Det er godt over 100 forslag totalt, og ganske mange av desse bilde 219.jpg-anita2-picniker frå Åkra, Baugstranda og Matre.
 
Her finn du både smått og stort, og også dei 7 forslaga frå gruppa utplukka av Åkra Bygdalag. Det er svært gledeleg å sjå det engasjementet grunneigarane har lagt ned i sine forslag. Måtte nokre av desse bli ein realitet.
 
Det er også kart å sjå på. I tillegg er det gjort analyser av områda i fjordarmen vår. Sjekk opp dette, det er lesestoff til ein heil kveld !
 
br