Representantar frå Statnett er å sjå i bygda for tida. Det er traséen til kraftlinja gjennom bygda som er ærendet. Fleire grunneigarar har kome med sine innspel for å få linja vekk frå hus og menneske. Det har kome innspel frå grunneigarar om at linja bør gå på austsida av Slettafjellet.
Statnett har lova eit folkemøte etter kvart, men det kan nok vera lurt å snakka med dei no, om ein har sterke synspunkt på val av trasé.

 

SAM 0045 600x800 

SAM 0042 800x600

 BR

Go to top